Vrijstelling bedrijfsvoorheffing: nieuwe steunzone in Vlaanderen

Vrijstelling bedrijfsvoorheffing: nieuwe steunzone in Vlaanderen

Zones die getroffen worden door een grootschalig collectief ontslag, een zogenaamde steunzone of ontwrichte zone, worden fiscaal ondersteund. Het Vlaams Gewest bakende al steunzones af rond Turnhout en Genk. Sinds 1 december 2018 is een nieuwe steunzone erkend rond de gemeenten Vilvoorde en Zaventem.

Korting op de bedrijfsvoorheffing

Werkgevers die aan bepaalde voorwaarden voldoen, krijgen sinds 2 april 2015 gedurende 2 jaar tot 25% korting op de bedrijfsvoorheffing die ze inhouden op de lonen van de nieuwe werknemers die ze aanwerven naar aanleiding van investeringen in steunzones. Die extra tewerkstelling moet wel gedurende 3 jaar (kmo's) of 5 jaar (andere ondernemingen) behouden blijven. Het behoud van de nieuwe arbeidsplaats wordt in een bijlage bij de aangifte in de inkomstenbelasting aangetoond.

Voor de definitie van kmo in casu zijn de criteria voornamelijk gebaseerd op de Europese kmo-definitie maar voor de bepaling van het zelfstandigheidscriterium wordt rekening gehouden met de Belgische fiscale kmo-definitie.
Grote ondernemingen komen alleen in aanmerking voor deze steun als de steunzone samenvalt met de door Europa goedgekeurde regionale steunkaart 2014 - 2020 voor Vlaanderen en als de investering betrekking heeft op nieuwe vestigingen en nieuwe activiteiten van bestaande vestigingen.

Ook van toepassing in Vlaams-Brabant

De gewesten beschikken over een termijn van 3 jaar na een 'kennisgeving' van collectief ontslag, om een steunzone voor maximaal 6 jaar voor te stellen aan de minister van Financiën. Vlaanderen heeft in mei 2015 al steunzones afgebakend rond Genk en rond Turnhout. Sinds 1 mei 2017 behoren niet enkel de bedrijventerreinen tot deze steunzones, maar ook de bedrijvencentra en incubatoren in de afgebakende steunzones, en de percelen die deel uitmaken van een brownfieldconvenant. Hierdoor valt de hele provincie Limburg, het grootste deel van de provincie Antwerpen en ook delen van het arrondissement Leuven binnen de steunzones.

Sinds 1 december 2018 is er een nieuwe steunzone bijgekomen rond Vilvoorde en Zaventem omwille van zware saneringen in de regio. Op die manier wordt ook de hele provincie Vlaams-Brabant gecoverd door deze steunmaatregel. De maatregel geldt wel enkel voor bedrijven die investeren op een bedrijventerrein, incubator, bedrijvencentrum of brownfieldconvenant in deze steunzone die “waren afgebakend, erkend of afgesloten” op 21 april 2017. De afbakening van deze steunzone geldt eveneens voor een periode van 6 jaar.
Op de website www.geopunt.be kan u opzoeken of uw bedrijf in een steunzone is gelegen.

Timing aanvraag vrijstelling

Werkgevers die investeren in de steunzones rond Genk en rond Turnhout kunnen ten laatste op 30 april 2021 het “formulier inzake de toepassing van de vrijstelling van doorstorting van de bedrijfsvoorheffing in het kader van investeringen verricht in een inrichting gelegen in een steunzone” (formulier 274SZ) indienen bij het bevoegde Documentatiecentrum Bedrijfsvoorheffing.

Werkgevers die investeren in de steunzones rond Vilvoorde en Zaventem hebben tijd tot uiterlijk 30 november 2024 om het formulier 274SZ in te dienen bij het bevoegde Documentatiecentrum Bedrijfsvoorheffing.

De aanvraag moet ingediend worden uiterlijk binnen de 3 maanden nà voltooiing van de investering en vóór de extra werknemers in dienst komen. Het aanvraagformulier kan u terugvinden op financien.belgium.be/sites/default/files/downloads/122-274-sz-20180903-nl.docx. Het aanvraagformulier wordt bij voorkeur per mail verzonden.

Let op. De vrijstelling wordt niet verleend als niet wordt aangetoond dat de nieuw gecreëerde arbeidsplaatsen betrekking hebben op de investering of als de timing van de verwachte voltooiing van de investering ruim overschreden wordt. Voor dossiers nà 1 september 2018 is de maximale overschrijdingsduur 6 maanden.

Niet voor alle werkgevers in steunzones

Ondernemingen in een wco-procedure (wet op de continuïteit van ondernemingen; opgenomen in Boek XX van het Wetboek van Economisch Recht) komen niet in aanmerking voor deze fiscale vrijstelling. Evenmin ondernemingen waarvan ten gevolge van geleden verlies het netto actief is gedaald tot minder dan de helft van het vast gedeelte van het maatschappelijk kapitaal.
Ook de visserijcultuur, de aquacultuur en de productie van landbouwproducten zijn uitgesloten.
Voor grote ondernemingen gelden er uitsluitingen voor de ijzer- en staalsector, synthetische vezels industrie, kolenindustrie, scheepsbouw, vervoerssector en daarmee verband houdende infrastructuur en de energieproductie, -distributie en energie-infrastructuur.

Steunzones in het Waals Gewest

Ter info. Het Waals Gewest heeft steunzones afgebakend rond Seraing (de site van Arcelor Mittal), rond Sambreville (de site van Saint Gobain Sekurit), rond Charleroi (de site van Caterpillar) en rond Frameries (de site van Doosan). Het Waals Gewest heeft de steunzones afgebakend voor een periode van 6 jaar, die op 1 november 2017 is aangevangen. Op de website http://geoportail.wallonie.be kan u opzoeken of uw investering in een Waalse steunzone is gelegen.