Nieuws

28.06.2020
Filing deadline for companies

The corporate tax return should this year be filed ultimately by 24 September 2020. This seems a simple rule. This simple rule only applies to companies that close their accounting year from 31 December 2019 to 31 January 2020. At the beginning of June, the method of calculating the deadline was extremely simplified.
Read more

26.06.2020
Investeringsaftrek 2021: op welk percentage heeft u recht?

Het standaardtarief van de investeringsaftrek bedroeg voor kmo’s 20% in 2018 en 2019. Vanaf aanslagjaar 2021 (wat meestal overeenkomt met investeringen in 2020) geldt terug het ‘oude’ standaardtarief van 8%.
Read more

23.06.2020
Statutenwijziging door WVV: wacht niet tot het laatste moment

Het nieuwe Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (WVV) is ondertussen al meer dan een jaar geleden in werking getreden. Vennootschappen die bestonden op die datum krijgen tot 31 december 2023 om hun statuten aan te passen. Maar er zijn redenen om niet te wachten tot het laatste moment.
Read more

17.06.2020
Bezoldiging ontvangen van een buitenlandse gelieerde vennootschap

Bezoldigingen die werknemers of bedrijfsleiders van een Belgische vennootschap ontvangen van een buitenlandse groepsvennootschap zijn sinds 1 maart 2019 onderworpen aan bedrijfsvoorheffing. Die bedrijfsvoorheffing moet door de Belgische vennootschap ingehouden worden en die vennootschap moet in 2020 een fiche opmaken voor die bezoldiging. De fiscus lichtte onlangs de nieuwe wet verder toe.
Read more

15.06.2020
Co-ouderschap: vonnis boven praktijk

Als een huwelijk ten einde komt, dan worden de kinderen steeds vaker toegewezen aan beide ouders. Co-ouderschap heet dat dan. De fiscus volgt dan de rechterlijke uitspraak en verdeelt de belastingvermindering over beide ouders … zelfs als dat niet overeenstemt met de werkelijkheid.
Read more

12.06.2020
VAT and renovation works on a partly professionally used building

Renovation works can, when a number of conditions are met, be subject to a 6% VAT rate. Professionally used building cannot benefit from this reduced rate. What should we then do with mixed used buildings?
Read more

09.06.2020
Langetermijnbetrokkenheid: het langste woord uit het vennootschapsrecht?

In 2017 besliste de EU om regels uit te vaardigen die de langetermijnbetrokkenheid van aandeelhouders in genoteerde vennootschappen moet bevorderen. Tegelijk werden ook maatregelen genomen die moeten zorgen voor meer transparantie tussen de genoteerde vennootschappen en de beleggers. De richtlijn werd in mei 2020 omgezet in het Belgisch recht.
Read more

07.06.2020
Borrowing for dividends: interest deduction or not

The authorities are of the opinion that interest on loans used to pay dividends is, by definition, not tax deductible. These are after all expenses which do not serve to obtain taxable income, a key condition in the Income Tax Code. The Court of Cassation has a different opinion.
Read more

04.06.2020
Uitstel van sociale verkiezingen door coronacrisis

In principe hadden de sociale verkiezingen moeten plaatsvinden van 11 mei tot 24 mei. Voorafgaand aan die verkiezingen zijn er 2 belangrijke data: de datum waarop de datum van de verkiezingen wordt ‘aangeplakt’ (in principe 3 maanden vóór de verkiezingen) en 60 dagen daarvóór, de eerste mededeling dat er sociale verkiezingen zullen plaatsvinden. Maar corona gooide roet in het eten.
Read more

01.06.2020
Uitstel van betaling werkgeversbijdragen tot 15 december 2020

Toen midden maart de regering de eerste coronamaatregelen nam, waren die vooral bedoeld om de liquiditeitspositie van particulieren en bedrijven te vrijwaren. Naarmate de tijd vorderde en de pandemie afzwakte werden enkele tussenkomsten gestopt of afgezwakt. Andere maatregelen moesten de ondernemingen helpen bij de relance. Het uitstel van betaling van RSZ-bijdragen is één van het laatste type.
Read more

19.05.2020
Is unduly charged VAT deductible?

Immovable work, performed by a VAT payer for another VAT payer, should be invoiced under the reverse charge mechanism. In other words, the contractor does not charge the VAT due, but it is the customer which will account for the VAT due through its VAT return and will deduct it to the possible extent at the same time. But what if the contractor did after all charge VAT?
Read more

17.05.2020
Hervorming goederenrecht in het burgerlijk wetboek

Ons burgerlijk wetboek is vandaag de dag nog steeds gebaseerd op de Code Civil van Napoleon uit 1804. Uiteraard zijn vele bepalingen wel gemoderniseerd, soms in het wetboek zelf, soms in andere wetten. Minister van Justitie Koen Geens stelde zich als doel, na de vennootschappenwet, ook dit burgerlijke wetboek grondig te hervormen.
Read more

15.05.2020
Increase minimum taxable profit: when is there recidivism?

When a company files its tax return late or not at all, the law foresees in a minimal taxable profit on which taxes have to be paid. In case of recidivism these amounts are increased. A recent circular letter explains when we speak about recidivism.
Read more

13.05.2020
Welke alarmbelprocedure toepassen in vennootschappen opgericht voor het WVV?

Uw vennootschap werd opgericht vóór 1 mei 2019. Uw boekjaar sluit af op 31 december 2019. Welke alarmbelprocedure geldt voor u? De oude uit de vennootschappenwet (W.Venn.) of de nieuwe van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (WVV)?
Read more

11.05.2020
Vennootschap failliet, toch voordeel bij bestuurder

Een bestuurder die een debetstand heeft op zijn rekening-courant bij zijn vennootschap geniet per definitie van een voordeel van alle aard. Maar geldt die regel nog als de vennootschap failliet gaat?
Read more

09.05.2020
Op zoek naar de juiste CO2-uitstoot van mijn auto

Er waren tijden dat de fiscale ‘toestand’ van uw voertuig afhankelijk was van de zogenaamde fiscale PK’s, een cijfer dat bepaald werd door parameters zoals gewicht en cilinderinhoud. Vandaag is de CO2-uitstoot van uw voertuig allesbepalend. Waar vindt u die? En is het de goeie?!
Read more

07.05.2020
Nieuwe wet, oude vennootschap … welke jaarrekening?

Het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (WVV) trad in werking op 1 mei 2019, en op 1 januari 2020 en zeker vóór 1 januari 2024 … Het is niet eenvoudig. Als u binnenkort uw jaarrekening neerlegt, welke jaarrekening moet dat dan zijn?
Read more

05.05.2020
De aangifte personenbelasting: u kan er aan beginnen

Sinds 5 mei kan u uw aangifte personenbelasting indienen via de Tax-on-web applicatie. Een politieke crisis heeft als voordeel dat fiscaliteit slechts beperkt gewijzigd wordt. Dat heeft dan tot gevolg dat de aangifte ook maar weinig nieuwigheden bevat. Wat zijn de eyecatchers van 2020?
Read more

03.05.2020
Staatswaarborg voor kortetermijnkredieten tijdens COVID-19

Met een staatswaarborg wil de regering de negatieve effecten van het coronavirus op de economie beperken. Banken kunnen sinds 1 april 2020 kortetermijnkredieten met een overheidswaarborg verlenen aan gezonde bedrijven en zelfstandigen met een eenmanszaak die betalingsproblemen ondervinden door de coronacrisis.
Read more

01.05.2020
Corporate tax: prepayments in corona times

One of the corona tax measures we should keep an eye on during the entire year is announced on 3 April. It concerns prepayments for companies. In order to protect your liquidity position during the months March until May/June, the advantage of the prepayments for the last two quarters was increased.
Read more

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17